Książka

Książka napisana w formie wywiadu-rzeki opisuje na 400 stronach w sposób niezwykle otwarty i rzetelny ciekawą a niekiedy i bardzo barwną historię kształtowania się demokracji i systemu partyjnego w Polsce w ostatnich 25 latach, ze szczególnym uwzględnieniem - na co wskazuje sam tytuł książki - roli jaką w wydarzeniach ostatniego ćwierćwiecza odegrało środowisko polskich liberałów.

Między nami liberałami

FacebookTwitterYoutubePicasaFlickrGoogle